Magunkról

Az Esélyegyenlőséget a Falusi Kisdiáknak Alapítványt két magánszemély alapította 1994 decemberében azzal a céllal, hogy ösztönözzék az embereket, azok csoportjait, közösségeit, a jogi és nem jogi személyeket a szuhakállói általános iskolába járó gyermekek testi és értelmi nevelésének, fejlődésének, taníttatásának elősegítésére, a tárgyi feltételek javítására.

Az alapítvány kiemelten támogatja szemléltetőeszközök és berendezések vásárlását; közösségi életterek /klubok, szakkörök/ kialakítását, segítését, számítástechnikai eszközök fejlesztését; a 6-14 éves korú gyermekek kulturális és sportéletének élénkítését, versenyek támogatását.

Legfőbb rendezvényünk az évenként megrendezésre kerülő Jótékonysági Gálaműsor, melynek során fellépnek az iskola tanulói, művészeti csoportjai, valamint lehetőséget kapnak a bemutatkozásra a már elballagott régi tanítványok és amatőr művészek, művészeti csoportok is.

Másik fontos rendezvényünk az Alapítványi Bál, melyet szintén évente rendezünk meg a felnőttek számára.

Ezeken a hagyományos programjainkon lehetőséget teremtünk a kapcsolatteremtésre, az ismerkedésre, az ismeretterjesztésre, a kulturált szórakozásra.

Mindezek mellett nem titkolt célunk az adománygyűjtés. A rendezvényeink bevételét az alapítvány számlájára fizetjük be, és az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően használjuk fel.

A közhasznúsági besorolást 2000-ben kaptuk meg.

Minden évben kampányt folytatunk az adók 1 %-áért.

Már több alkalommal pályáztunk sikeresen. Korábbi pályázatokból vásároltunk már citerákat, számítógépet, mobil színpadot, fellépő ruhákat, egyéb szemléltető- és sporteszközöket.

A kuratórium tagjai, az alapítvány aktivistái, térítésmentesen végzik munkájukat.

Az Esélyegyenlőséget a Falusi Kisdiáknak Alapítvány szerény eszközeivel folyamatosan segíti a szuhakállói Gárdonyi Géza Tagiskola tanulóinak esélyegyenlőségét.

Alapítók

Csiszárik Jánosné
Horváth Árpádné

Kuratórium

A kuratórium elnöke:
Tamás Ernő 2002-től (jelenleg is)

Tinyó Ottó 1994-től 2002-ig

A kuratórium tagjai:
Csiszárik Jánosné 2010-től (jelenleg is)

Farkas Józsefné 2002-től (jelenleg is)

Vrabik Lászlóné 1994-től 2010-ig
Divinszki Mihályné 1994-től 2002-ig